مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی

مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدلسازی ریاضی مسئله مکانیابی تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار امکانی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم پايه و تحقيقات بنيادي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در دنیای واقعی بسیاری از پارامترها ماهیت غیرقطعی و تصادفی دارند. نظر به این که بسیاری از تصمیمات بلندمدت و استراتژیک بر اساس این پارامترها متکی است، با قطعی فرض نمودن آنها ممکن است جواب بهینه مسئله در شرایط واقعی موجه نباشد و یا هنگام پیادهسازی با خطا همراه باشد. لذا در این مقاله یک مدل ریاضی برای اخذ تصمیمات مکانیابی و استقرار تسهیلات خدمت دهی در شرایط عدمقطعیت ارائه شده است. در مدل مکان یابی پیشنهادی پارامترهایی نظیر هزینه سفر مشتریان، هزینه خدمتدهی و تقاضای مشتریان غیرقطعی فرض شده است و رویکرد بهینه سازی استوار امکانی برای مواجهه با عدمقطعیت در پارامترهای مدل استفاده شدهاست. نتایج عددی نشان میدهند که اخذ تصمیمات مکان یا بی تسهیلات با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت، عدمقطعیت، بررسی هزینههای متفاوت و تسهیلات با قابلیت ارائه خدمات مختلف تاثیر قابل ملاحظهای بر هزینههای سیستم خواهد داشت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل