تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز

تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمون های FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شهر اهواز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي علوم کاربردي در ورزش

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: سندرم پیش ازقاعدگی به عنوان یک رخداد دوره ای، عبارت از ترکیبی از اختلالات جسمی، عصبی و روانی است که در نتیجه آن ، سازگاری اجتماعی ، ارتباط درون فردی و فعالیت های طبیعی فرد با مشکل مواجه شده و بر کیفیت زندگی وی تاثیر منفی می گذارد . (تروت و همکاران 2008؛ هن شاو 2007). از این رو، هدف اصلی این تحقیق تاثیر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تغییرات هورمونهای FSH، LH، PRL در دختران غیر فعال مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی شهر اهواز است. مواد و روش کار: از کلیه دانشجویان دختر غیر ورزشکار که در این تحقیق نیمه تجربی شرکت کردند30 نفر به صورت داوطلبانه و مبتنی بر هدف انتخاب، که بر اساس پرسشنامه PMS و پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون افسردگی بک مبتلا به PMS متوسط تا شدید بودند، به صورت تصادفی به دوگروه تمرین قدرتی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های تجربی تمرینات خود را که شامل هشت هفته تمرین قدرتی، با شدت 55% حداکثر ضربان قلب و مدت 30 دقیقه شروع و با شدت 85% حاکثر ضربان قلب و مدت 60 دقیقه پایان پذیرفت.و به صورت ایستگاهی با 5 نمونه حرکت در هفته اول و بدون استفاده از وسیله کمکی و بر روی تشک با 10 تا12 تکرار در هر ایستگاه و11 نمونه حرکت بودند انجام دادند . داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، تی وابسته و تی مستقل در سطح معنی داری 0.05) ) با استفاده از نرم افزار 21 SPSS- تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تمرین قدرتی موجب کاهش معنی داری برسطح هورمون های LH,PRL وFSHشده (PO.O5) .نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق دلالت بر این دارد که شرکت در تمرینات ورزشی با ویژگی قدرتی احتمالا روش درمانی مناسب و بی خطری در کاهش علائم جسمانی و روانی PMS در بانوان مبتلا است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل