ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز

ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد بهمنظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

لندفیلهای زباله شهری به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانهای شناخته شدهاند. این درحالی است که نصب تجهیزات بیوگاز، ضمن تولید انرژی منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهای از لندفیلها میشود. در این راستا، تعیین زمانمناسب نصب این تجهیزات در محل دفن زبالههای شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو، این مطالعه به ارزیابی تولید بیوگاز و همچنین پیشبینی میزان تولید آن در لندفیل مشهد پرداخته است. از نرم افزار LandGEM برای تحلیل دادهها استفادهشد. نتایج نشان داد که از سال شروع به کار لندفیل جدید مشهد در یک بازه 140 ساله، بیشینه مقدار تولید متان بالغبر Mg 22000 در سال 2033 میباشد. در مجموع، در یک محدودهی 31 ساله )از سال 2023-2053 ( تولید متان توسط لندفیل مقداری بالغ – بر 50 درصد کل متان تولیدی لندفیل میباشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل