بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان)

بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

قرن هاست که مردم به دنبال زندگی خوب بوده اند و انسان ها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیده اند تا از استعدادها و توانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان و بهترین نحو بهره برداری کنند. باید خاطر نشان کرد که توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا طی سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است. و یکی از بررسی های مهم برای برنامه ریزان شهری شناخت سطح کیفیت زندگی در سطح محلات شهری است. کیفیت زندگی به عنوان فراهم بودن سطحی از زندگی است که فرد از زندگی خود احساس رضایتمندی دارد. و در واقع بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از اهداف عمومی سیاست های آن جامعه است. پژوهش حاضر با 375 نفر حجم نمونه به منظور بررسی رضایتمندی ساکنین از کیفیت زندگی در شهرک امیریه اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که از دو شیوه مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی در قالب توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز این تحقیق گرداوری شده است. و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که که در شهرک امیریه اصفهان خدمات فرهنگی به نحو مطلوبی توزیع شده است. تأثیر نگرش زنان و مردان در رضایتمندی از خدمات بهداشتی- درمانی شهرک مثبت بوده و بین میزان رضایتمندی از خدمات زیربنایی و کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود دارد یعنی به میزان افزایش رضایتمندی از خدمات زیربنایی، رضایتمندی از کیفیت زندگی نیز افزایش خواهد یافت. و پاسخگویان از توزیع خدمات بهداشتی درمانی راضی بوده اند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنین شهرک های جدید (مطالعهموردی: شهرک امیریه اصفهان)

دانلود این فایل