بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این مطالعه سعی شده است، به این سوال پاسخ داده شود که جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به چه صورت میتواند تاثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، نمونه ای به تعداد 56 شرکت، در دوره زمانی 1389 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، متغیر تخصص حسابرس برای شرکت های نمونه در صنعتهای متفاوت اندازهگیری شده است. از مدل لهن و پلسن برای تعیین جریانات نقد آزاد واحد تجاری استفاده شده است و متغیر مدیریت سود نیز با استفاده از مدل جونز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود تاثیر معنیدار و مستقیم داشته است. همچنین با دخالت متغیر مجازی تخصص حسابرس، تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود معنیدار اما معکوس شده است. بدین معنی که تخصص بعنوان معیار کیفیت حسابرسی، باعث کم شدن تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود این فایل

مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان

مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره سراسري فناوريهاي نوين ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رشد علم و فناوری در جهان امروز، روشهای مختلف استفاده از انرژی را که در دوران قبل از انقلاب صـنعتی معمـول بـود را دگرگون کرده و شناخت منابع جدید انرژی، تحولی عظیم در توسـعه صـنعتی و تکامـل اجتمـاعی بشـر بـه وجـود آورده اسـت. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی بهخصوص سوختهای فسیلی و بهکارگیری و مصـرف بـی رویـه آن هـا، منـابع عظیمی را که طی قرون متمادی در لایههای زیرین زمین تشکیل شدهاست تخلیه مینماید. اگر تمامی سوختهای فسـیلی را جمعآوری کرده و بسوزانیم، این انرژی معادل تابش 4 روز خورشید به سطح زمین است. بـا تو جـه بـه ایـن کـه منـابع انـرژی زیرزمینی با سرعت فوقالعادهای مصرف میشوند و در آیندهای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهـد مانـد، نسـل فعلـی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و توان زیادی هستند روی بیاورد و دانش خود را بـرای بهـره بـرداری از آنها گسترش دهد. در این مقاله، مروری بر کاربردهای فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان خواهیم داشت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان را در ادامه مطلب ببینید
مروری بر استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در تاسیسات ساختمان

دانلود این فایل

بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز

بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضرمقایسه خودتوصیف گری بدنی و سبک دلبستگی دربین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و عادی شهرتهران بود جامعه اماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان نارسایی بینایی و عادی راهنمایی شهرتهران که درسال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل می باشند حجم نمونه ازمیان دانش آموزان بینا 100نفر ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و 100نابینا بااستفاده ازروش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنمه دلسبتگی بزرگسالان که روایی آن بااستفاده ازروایی محتوایی تایید شد و پایایی این پرسشنامه برای خرده مقیاس نزدیکی 0/480 برای وابستگی0/488 و اضطرابی 0/501 بااستفاده ازضریب الفای کرونباخ بود همچنین پرسشنامه خود توصیف گری بدنی که برای آن ازروایی محتوایی و پایایی ابزار بااستفاده ازضریب الفای کرانباخ 83د رصد بدست آمد برای تجزیه و تحلیل داده ها درسطح امارتوصیفی میانگین، انحراف استاندارد حداقل و حداکثر و درسطح اماراستنباطی تی مستقل ازمون تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا، تحلیل واریانس یک متغیری آنوا و کواریانس استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز هدایت میشوید
بررسی مقایسه خود توصیف گری بدنی و سبک دلبستگی در بین دانش آموزان عادی و دارای نارسایی بینایی شهر البرز

دانلود این فایل

مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار

مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهر هوشمند

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سکوی ارتفاع بالا که به اختصار HAPS نامیده میشود فناوری است که میتواند خدمات مخابراتی تلفن همراه را به مشترکین در ناحیه تحت پوشش خود ارائه دهد. از این رو شبکه LTE با دیرکرد کم و سرعت دسترسی رادیویی بالا، خدمات صوت و یتای با کیفیتی را به مشترکین تلفن همراه تحت پوشش خود ارائه میدهد. این مقاله با توجه به مزایای قابل توجه فناوری HAPS در شرایط خاص )مانند مناطق صعب العبور و جزایر(، به معرفی مولفههای مورد استفاده در یک شبکه LTE توسعه داده شده با استفاده از فناوری HAPS میپردازد و ملزومات مورد نیاز را مشخصهگذاری کرده و پارامترهای مربوط را ابعادگذاری میکند. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط جوی از قبیل فشار و دمای هوا، چگالی گاز هلیم بر اساس ارتفاع سکو از سطح زمین و وزن محموله مخابراتی، وسعت منطقه تحت پوشش یک سکوی ارتفاع بالا بررسی و ارزیابی میشود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مشخصهگذاری و ابعادگذاری شبکهLTE مبتنی بر فناوری HAPS برای پوشش ارائه خدمات ارتباطی سیار

دانلود این فایل

بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت

بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم، مهندسي و فناوري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

لوله حرارتی وسیله ای است که وظیفه انتقال حرارت از محیط گرم به سرد را با عملکردی مطلوب و بدون نیاز به توان خارجی انجام می دهد. لوله حرارتی ضربانی یکی از انواع لوله های حرارتی می باشد که نسبت به سایر انواع لوله های حرارتی دارای مزایایی مانند فرایند تولید ساده و عدم نیاز به فیتیله می باشد. در این مقاله لوله حرارتی ضربانی تک حلقه بسته با قطرهای غیر یکنواخت مدلسازی شده و مقاومت حرارتی سیستم محاسبه شده است. نتایج نشان می دهند که غیریکنواختی قطرها باعث کاهش مقاومت حرارتی و بهبود عملکرد لوله حرارتی ضربانی می شوند. همچنین تاثیر زاویه لوله حرارتی با افق نیز بررسی شده است که نتایج نشان می دهند که لوله حرارتی ضربانی بهترین عملکرد را هنگامی که در حالت قائم قرار داشته باشد از خود نشان می دهد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت را در ادامه مطلب ببینید
بررسی لوله های حرارتی ضربانی با قطرهای غیر یکنواخت

دانلود این فایل

بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج

بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم زيستي 

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه برخی از گونه های دو جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج (Chenopodiaceae) از نظر ریخت شناختی تشابه زیادی را نشان می دهند. لذا در این پژوهش از خصوصیات تشریحی برای جدایی این گونه ها استفاده گردید. به این منظور از نمونه های گیاهی هرباریوم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور استفاده شد. ویژگی های تشریحی ساقه و برگ نمونه های گیاهی تازه و هرباریومی پس از تثبیت، برش گیری دستی و رنگ آمیزی مضاعف با کارمن زاجی و آبی متیل بررسی گردید. نتایج نشان داد که صفاتی مانند وجود کامبیوم آوندی پی درپی در ساقه و نیز مزوفیل دوطرفی در هرد و جنس مشترک و دارای ارزش اکولوژیکی بودند. اما برخی از صفات مانند وجود لایه کلانشیم بجای لایه فیبر– اسکلرانشیم در زیر اپیدرم جنس Corispermum را از Agriophyllum جدا کرده و دارای ارزش تاکسونومیک در حد جنس می باشد.در سه گونه جنس Agriophyllum بر اساس صفات ریخت شناسی گونهA. latifolium از دو گونه دیگر به دلیل وجود دمبرگ و پهنک دایره ای و یا تخم مرغی پهن جدا شده است. اما گونه A.lateriflorum به دلیل تفاوت در ضخامت مزوفیل نردبانی و لایه فیبر- اسکلرانشیم برگ و نیز فقدان کلرانشیم نردبانی و ضخامت بیشتر فیبر-اسکلرانشیم ساقه از دو گونه دیگر جدا شده است. در سه گونه Corispermum صفات تشریحی (ضخامت کمتر کلرانشیم نردبانی و لایه فیبر-اسکلرانشیم ساقه) همسو با صفات ریخت شناسی گونه C. lehmannianum را از دو گونه دیگر جدا می سازند. تیپ روزنه ای در جداسازی جنس ها و گونه ها مفید نبود. براساس نتایج این تحقیق صفات تشریحی برگ علاوه بر مزیت سازش اکولوژیکی، می تواند ارزش تاکسونومیکی داشته باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در اقتصاد کنونی کشور ما و در شرایط گذر از تحریم های مختلف وارده، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از انرژی های پاک خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و منابع زیستی بازیافتی نقش بسزایی در اقتصاد بدون نفت بازی می کند. در این پژوهش ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ، به تحلیل نقش منابع تولید پراکنده انرژی بر مبنای انرژی های تجدید پذیر پرداخته و ضمن مدلسازی منطقه نمونه ، کاهش مصرف سوخت های فسیلی با اجرای سیاستهای مالی مبتنب بر اقتصاد غیر نفتی در بخش تامین انرژی نشان داده می شود. عدم وابستگی به اقتصاد نفت محور صرفا از طریق مدیریت نوین منابع انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی الگوی مصرف و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی امکان پذیر است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

دانلود این فایل

Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O

Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O :

the crystal structure are reported for a 4,4 -Azodi(phenylcyanamide) salt ([(n- Bu)4 N)]2 [Azodicyd2-]) in the solid state. The structure was determined by X-ray crystallography. This compound crystallizes in the triclinic space group P1 with the following unit cell parameters: a = 9.759(4) A, b = 1 1.237(4) A, c = 1 1.91 9(4) A, a = 95.54(3)O, 63 = 98.50(3)~, y = 109.39(2)”, Z = 1 and V = 1204.4 A3. The 4,4″- azodi(pheny1cyanamide) dianion, ~ z o d i c ~ di~s -a,p proximately planar, with the cyanamide groups ( -N=C=N) in an anti conformation relative to each other and the azo group ( -N N-) adopting the more thermodynamically stable tuan.5 conformation. The crystal X-ray analysis shows that there are one azo molecule cation. two tetrabutyla~nmonium cations and two water molecules in unit cell. Internolecular 0-H N hydrogen bonds are effective in the stabilization the crystal structure of this compound and to form linear chain structure in packing

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O وارد صفحه فروش فایل دانلودی Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O

دانلود این فایل

رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس

رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری و مبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع در شرکت ها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که از بین ویژگی های کمیته ی حسابرسی(تخصص، استقلال،اندازه، تجربه وجنسیت) انتخاب شده و برای ارزیابی تأخیر گزارش حسابرسی تعداد روزهای سپری شده از 12/29 تا ارایه ی گزارش حسابرسی در نظر گرفته می شود. به این منظور، اطلاعات 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391الی 1393(219سال شرکت) برای متغیرهای پژوهش استخراج شده است و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این است که بین جنسیت اعضا با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و بین اندازه ی کمیته ی حسابرسی و تخصص مالی اعضا با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین استقلال و تجربه ی قبلی اعضای کمیته ی حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس وارد صفحه فروش فایل دانلودی رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس

دانلود این فایل